Stjórn GR

Fjárhagsnefnd


Ungmenna- & Afreksnefnd


Félags- og
kappleikjanefnd


Mannvirkja- og
vallanefnd


Forgjafar, aga og
laganefnd

Formaður forgjafar- og aganefndar
Ólafur Arinbjörn Sigurðsson
Forgjafar- og aganefnd

Kjörnefnd

Bernhard Bogason
Kjörnefnd
Helga Hilmarsdóttir
Kjörnefnd
Sigurjón Árni Ólafsson
Kjörnefnd

Stjórnarkjör

10. grein

Stjórn félagsins skal skipuð sjö mönnum sem kosnir eru á aðalfundi. Sex eru kosnir til tveggja ára í senn, þrír í hvert sinn, en formann félagsins skal kjósa sérstaklega til eins árs í senn.
Formaður félagsins er aðalforsvarsmaður þess og kemur hann fram fyrir hönd félags og stjórnar þegar við á, auk þess sem hann stýrir stjórnarfundum og sinnir öðrum þeim verkefnum sem stjórnin kann að fela honum og lög heimila.
Á aðalfundi skal jafnframt kjósa þrjá varamenn í stjórn til eins árs í senn. Í forföllum aðalmanna skulu varamenn kallaðir til í þeirri röð sem þeir voru tilnefndir við kjör eða kosnir. 
Varamenn mega sitja alla stjórnarfundi í félaginu og hafa þar málsfrelsi og tillögurétt en atkvæðisrétt hafa þeir aðeins í forföllum aðalmanns. Stjórnarmenn og varamenn má endurkjósa.

Á aðalfundi skal kjósa þrjá félaga í kjörnefnd til að annast framkvæmd kjörs til stjórnar félagsins á næsta aðalfundi. Framboð til formanns-, stjórnar- og varastjórnarkjörs á aðalfundi skal berast nefndinni fyrir 16. október sent á netfang er birt skal á heimasíðu félagsins (sjá netfang undir "Stjórn og nefndir GR - kjornefnd@grgolf.is
").  Skal frambjóðandi gera grein fyrir því hvort framboðið er til embættis formanns, stjórnar eða varastjórnar. Ef framboð til stjórnarsetu eru fleiri en þau stjórnarsæti sem kjósa skal um skal kjörnefnd gera tillögu á aðalfundi um kosningu þriggja frambjóðenda til stjórnarsetu.  Hið sama gildir um varastjórn. Störf kjörnefndar skulu miða að því að jafnræði og gagnsæi ríki við stjórnarkjör, að í stjórn félagsins sitji að lágmarki þriðjungur einstaklinga af hvoru kyni og jafnframt að því að meirihluti stjórnarmanna hafi reynslu af störfum fyrir félagið og þekkingu á starfsemi þess.